Mahal na Araw ’09

Mahal na Araw ’09

Samal, Bataan Holy Week

Related Photos: Penitents ’07 in Abucay, Bataan